top of page

ONS DAGRITME

De leidster met de vroege dienst arriveert als eerste op de groep. Alle meubels en benodigdheden worden op de juiste plek gezet. Het spelmateriaal wordt met zorg klaargezet op zo’n manier dat het de kinderen uitnodigt om te komen ontdekken. 


Binnenkomst 

De kinderen komen samen met hun ouders via de gang binnen. De leidster komt hun hier begroeten. De overdracht wordt bewust in de gang gedaan om de rust op de groep te bewaren. Er is een kapstok met de naam van het kind en eigen plaatje, waar de kinderen zelf hun jas en rugtas ophangen.

De leidster begroet elke ouder en kind persoonlijk. Enige bijzonderheden en/of slaap-voedingsritmes worden op dit moment besproken. De leidster nodigt hierna het kind uit om mee te gaan naar de groep om vrij te gaan spelen. Sommige kinderen vinden het prettig om een overgangsobject mee te nemen naar de groep om het afscheid makkelijker te maken. 


Een overgangsobject is een begrip van kinderarts en psychoanalyticus D.W. Winnicot (1896-1971). Het is een object dat overgangen makkelijker kan maken en kan helpen angsten te reguleren. Vaak is dit een knuffel of een doekje, maar het kan ook een t-shirt van een ouder zijn. 


Vrij-spel

Na binnenkomst mogen de kinderen vrij in de ruimte spelen. Het materiaal is met zorg klaargezet zodat kinderen goed kunnen zien wat er beschikbaar is en zelfstandig het materiaal kunnen pakken. Er is speelmateriaal voor alle leeftijden aanwezig. 

Kinderen worden niet gedwongen om samen te spelen of speelgoed te delen. Kinderen mogen hierin hun eigen grenzen aangeven.  


Fruit eten

Een van de leidsters heeft alvast het fruit voor de kleine kinderen gepureerd en voor de andere kinderen in stukken gesneden. De kinderen hebben een vaste plek aan tafel. Voor de kleine kinderen wordt de tafel gedekt. De grote kinderen mogen zelf hun bakje en beker pakken om vervolgens het fruit in stukjes te snijden met speciale kindveilige mesjes van plastic en hun drinken in te schenken. Kinderen worden niet opgetild en aan tafel gezet maar door de leidsters uitgenodigd om te komen kijken wat er allemaal voor lekkers op tafel staat. 

Voordat we beginnen met eten zingen we een goedemorgen liedje. Hierbij worden alle kinderen bij naam genoemd. https://youtu.be/E4WLU8g8Q8s


Verschoon en omkleed moment

Voor de kleinste kinderen is het tijd voor hun eerste slaapmoment van de dag. De rest van de kinderen worden verschoond of mogen naar de WC gaan. 

Als de kinderen zelfstandig kunnen staan worden zij wanneer mogelijkstaand verschoond. Zo krijgen de kinderen meer mee van wat er gebeurd en kunnen zij helpen waar mogelijk. 

De leidster vertelt de kinderen vooraf welke handeling zij gaan uitvoeren. Bijvoorbeeld: Ik ga je nu op de commode leggen, nu lig je op je rug, ik ga beginnen met het uittrekken van de broek etc. De leidster blijft zoveel mogelijk in contact met het kind wat zij op dat moment aan het begeleiden zijn.


Vrij spel of buitenspel 

Afhankelijk van het weer wordt er op de groep of buiten gespeeld en ontdekt. Voordat we naar buiten gaan mogen de kinderen als zij dit kunnen zelf hun schoenen en jas aantrekken. Grote kinderen die klaar zijn worden gestimuleerd om de jongere kinderen te helpen. Buiten mogen de kinderen helemaal hun gang gaan. Ze mogen rennen, springen, schreeuwen, vies worden, wat ze maar willen. Zolang het gedrag geen veiligheidsrisico’s oplevert zal de leidster niet inspringen. Kinderen hebben soms ontladingsmomenten nodig om de prikkels van de dag te verwerken. 


Als we op de groep spelen zijn er meedere materialen en voorzieningen voor de kinderen aanwezig om zich mee te vermaken. Er zijn klim en speeltoetsellen voor de grove motoriek zoals de wobbel of de pikler driehoek. Ook is er een kast met open einde materiaal wat het kind de volledige vrijheid geeft om te maken en creëren wat ze maar willen. Dit zijn bijvoorbeeld de Grimms blokken of de houten diertjes van Holziger. Maar er zijn ook de bekende Montessori werkjes. Deze zijn verdeeld over de een aantal categoriën; oog-hand coördinatie, muziek en beweging, praktische vaardigheden, creativiteit en taal. 


De leidsters zijn tijdens vrij spel en buitenspel voornamelijk bezig met het observeren van de kinderen. Zo kunnen zij zien op welke unieke manier de kinderen zich ontwikkelen. De ruimte wordt aangepast op de interesses van de kinderen, waar zijn ze mee bezig en waarmee niet? Welke milestone is jouw kind aan het oefenen? hoe reageert een kind op andere kinderen? Deze vragen kunnen leidsters inzicht geven in wat de kinderen nodig hebben. 


Lunch

Wij eten een warme lunch die tweemaal per week koelkastvers gebracht wordt. De grote kinderen dekken zelf de tafel en eten hun maaltijd op met een mes en vork. Jongere kinderen worden door een leidster begeleid om deze vaardigheid te oefenen. De allerkleinsten worden door een andere leidster geholpen waar nodig. 

Na de maaltijd mogen de grote kinderen hun gebruikte bord en bestek afwassen bij de lage wasbak. 


Omkleden en slaapmoment

De kinderen krijgen de tijd om te oefenen met hun eigen kleding aan en uit trekken. Als een kind moeite heeft dan kan de leidster een handeling deels uitvoeren en het kind de handeling laten afmaken. Wij vragen de leidsters om zo min mogelijk in te grijpen en de kinderen de tijd geven om te oefenen. 

De kinderen hebben hun eigen bed op de slaapkamer met hun eigen beddengoed wat minimaal een keer per week in de wasmachine gaat. Sommige kinderen moeten wennen aan slapen in een andere omgeving. Wij proberen de ruimte zoveel mogelijk comfortabel te maken door een zacht slaapliedje aan te zetten en een klein lampje aan te houden. Indien nodig blijft een leidster in de slaapkamer zitten tot dat de kinderen rustig in slaap gevallen zijn. Rauwkost en drinken

Na het slapen krijgen de kinderen een variatie aan groenten zoals komkommers, tomaten, wortels etc. en afgekoelde thee aangeboden. 


Vrij spel of buitenspel

Zie hierboven


Verschoonmoment

Tijdens het laatste verschoonmoment wordt ook gekeken naar persoonlijke verzorging van het kind. De haren kunnen weer netjes gekamd worden, de monden en handen gepoetst. Zo kunnen de kinderen weer fris en schoon mee naar huis. 


Ophaal moment

Ook de overdracht van leidster naar ouder wordt aan het eind van de dag in de gang uitgevoerd. Voor veel kinderen kan het zien van andere ouders betekenen dat zij ook opgehaald worden, ondanks dat dit soms nog een tijd kan duren. Dit kan voor verdriet en onrust zorgen. 

Tijdens de overdacht verteld de leidster wat het kind die dag allemaal heeft meegemaakt en eventuele bijzonderheden, het kind wordt hierbij zoveel mogelijk betrokken.

Dagritme: Tekst
bottom of page